Het Zwanenmeer

Beemsterstraat 491, 1024 BE Amsterdam-Noord

Elke 3e zondagmiddag van de maand: Bridgedrive

Yolanda Schaefer (020-6344600 / Yolandaschaefer@kpnplanet.nl)